Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Đông Yên

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công văn số 54/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Biên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Trường THCS Đông Yên lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về trường lớp, học sinh, nhân sự

- Năm học 2021-2022 Trường có 2 điểm dạy gồm 19 lớp (có 4 lớp 6; 6 lớp 7; 5 lớp 8 ; 4 lớp 9), học sinh là 770 HS.

- Trường có 16 phòng học, 16 phòng chức năng (Văn phòng, Kế toán, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Đoàn đội – Truyền thống, Y tế, Phòng thực hành Lý- Công nghệ, Phòng thực hành Hóa – Sinh, Phòng dạy Nhạc, Phòng dạy Tiếng Anh, Thư viện, Thiết bị, Phòng đọc, Phòng dạy Tin học, Phòng họp, phòng giáo viên (điểm lẻ).

- Tổng số nhân sự: Biên chế được giao 43, hiện có mặt 42, nữ 14, dân tộc khmer 2. Trình độ đạt chuẩn 38/42 (90.5%); tổng số đảng viên 35/42(83,3%).

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của phòng GD&ĐT An Biên, Đảng ủy và UBND xã Đông Yên, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của đội ngũ CBGV, nhân viên.

- Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017 nên cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý.

- Ban ĐDCMHS nhiệt tình, thường xuyên hỗ trợ cho nhà trường và phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến công tác quản lý giáo viên và học sinh, rất tích cực trong việc vận động công tác xã hội hóa.

3. Khó khăn

- Sự phối hợp với nhà trường và phụ huynh trong việc tạo điều kiện cho học sinh tham gia học chưa chặt chẽ.

- Trình độ, năng lực một số giáo viên chưa đáp ứng quy định Luật Giáo dục hiện hành, giáo viên vẫn còn lúng túng trong phương pháp dạy trực tiếp, kỹ năng quản lý giờ dạy.

- Cơ sở vật chất điểm lẻ chưa đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Một số lớp học sinh quá đông nên việc giáo dục và quản lý gặp không ít khó khăn.

- Thiết bị học tập trực tuyến của học sinh còn thiếu, kỷ năng học qua môi trường Internet của học sinh còn nhiều hạn chế, tỷ lệ học sinh tham gia học tập online còn thấp  (khoảng 70-90%)

B. NHIỆM VỤ CHUNG VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

2. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT  (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6, tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 9; bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

4. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

Stt

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Xếp loại viên chức từ khá trở lên

95%

2

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên

95%

3

Xếp loại đạt về bồi dưỡng thường xuyên

100%

4

Công nhận lao động tiên tiến

100%

5

Công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

13%

6

Giáo viên dạy giỏi cấp trường

28 GV

7

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

01 GV

8

Công tác huy động và duy trì sĩ số HS

X

9

Huy động học sinh đầu năm

98%

10

Tỷ lệ học sinh bỏ học

2%

11

Xếp loại hạnh kiểm từ TB (hoặc đạt) trở lên

X

12

Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt

90%

13

Xếp loại học lực từ TB (hoặc đạt) trở lên

95%

14

Xếp loại học lực Khá, Giỏi

45%

15

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

100%

16

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Toán, Tin)

6

17

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Khoa học tự nhiên)

5

18

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Sử, Địa)

2

19

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Tiếng Anh)

2

20

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Văn, GDCD)

4

21

Học sinh giỏi cấp huyện (Tổ Giáo dục thể chất, Nghệ thuật)

1

22

Cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh

1

23

Cuộc thi trên Internet môn Vật lý

1

24

Cuộc thi trên Internet môn Toán

1

25

Đạt chuẩn Quốc gia về PCGD

Đạt

26

Công tác xã hội hóa giáo dục (Quỹ Ban ĐDCM học sinh, vận động mái che điểm B, vận động cho hs có hoàn cảnh khó khăn)

 80 tr

27

Tham gia cuộc thi An toàn giao thông cấp huyện)

Giải ba

28

Tham gia Thư viện giỏi cấp huyện (nếu có tổ chức)

1

29

Sinh hoạt chuyên đề cấp trường (tổ Toán, Tin và tổ Văn phòng)

2

30

Tham gia đầy đủ các phong trào do huyện tổ chức và đạt chất lượng

Giải ba

31

Vận động học sinh đến thư viện đọc sách ít nhất 1 lần/tuần

90%

32

Tỷ lệ học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế

100%

33

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh

80%

34

Học sinh  TN THCS vào lớp 10 và trường nghề

80%

35

Cuộc thi sản phẩm KHKT cấp huyện (tổ KHTN)

Giải ba

36

Thi đua cụm/nhóm

Hạng 4

 

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Bảo đảm an toàn trường học phòng, chống Covid-19, hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục

1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

- Phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế xã để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19..

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định; thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường học tập.

- Kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo với cơ quan Y tế tại xã để thực hiện phương án xử lý theo quy định.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình Covid-19, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học

Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương. Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến. Thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022; xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt theo Chương trình GDPT 2018 để tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

+ Tăng cường sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi về tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018; đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Đối với các lớp thực hiện theo Chương trình GDPT 2006

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT; bảo đảm chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, lưu ý tăng cường các nội dung bổ trợ theo Chương trình GDPT 2018, chuẩn bị cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2018 ở cấp trung học phổ thông.

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 06/4/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục quyền con người; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng an ninh; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục, tập luyện và tổ chức thi đấu các môn thể thao nhằm phát triển thể lực toàn diện cho học sinh.

3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp hoặc phối hợp giữa dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện cho học sinh tự học ở nhà, học trực tuyến; ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập hoặc tổ chức cho học sinh thuyết trình, thảo luận, báo cáo sản phẩm, kết quả học tập; dành nhiều thời gian học trực tiếp trên lớp cho việc luyện tập, thực hành, thí nghiệm.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở điều kiện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy họcquản lý giáo dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trường.

4. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học cơ sở theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong trong nhà trường, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giáo dục STEM trong trường trung học theo hướng dẫn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo học các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường trung học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh trung học.

6. Tham gia tổ chức các kì thi, cuộc thi

Chuẩn bị, thực hiện tốt cho việc tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở tại đơn vị; tổ chức cuộc thi và lựa chọn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, thi học sinh giỏi các cấp theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục.

II. Phát triển mạng lưới trường, lớp, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

- Phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đồng thời chủ động triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.

- Đổi mới mô hình tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

- Thực hiện nhiệm vụ đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

- Tiếp tục tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định, bảo đảm chính xác, chất lượng, hiệu quả; từng bước nâng cao mức độ và chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá và báo cáo về tình hình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử để quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và thường xuyên cập nhật và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

III. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

+ Thực hiện quản lý, đánh giá chuẩn giáo viên theo đúng Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT; quản lý, đánh giá chuẩn cán bộ quản lí theo đúng Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

+ Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; tham mưu cho Phòng Giáo dục tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu, nhất là giáo viên các môn Tiếng Anh, môn Sử đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.

+ Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo quy định.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

+ Thực hiện tốt việc bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lí cốt cán các mô-đun triển khai Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch năm học 2021-2022. Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, hoạt động giáo dục; triển khai bồi dưỡng giáo viêncán bộ quản lí đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường.

+ Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán; triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại nhà trường.

+ Phân công giáo viên tham gia tập huấn giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của một số môn học hiện tại để tiến tới mỗi giáo viên có thể đảm nhiệm dạy học toàn bộ môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018.

2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất của nhà trường để tổ chức dạy học nhiều hơn 06 buổi/tuần, bảo đảm chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình trong bối cảnh ứng phó với tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

- Bảo đảm phòng học và phòng chức năng phù hợp với các thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục trung học; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật để bảo đảm chất lượng việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến; khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, không để thiết bị dạy học được trang bị đến trường nhưng không được đưa ra lớp để sử dụng; Lãnh đạo đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tần suất sử dụng thiết bị và đồ dùng học tập trong quá trình dạy học.

- Xây dựng kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử; xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học trực tuyến để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng.

Lựa chọn giáo viên giỏi các môn học, hoạt động giáo dục để tổ chức xây dựng các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực tuyến; tuyên truyền rộng rãi các kênh truyền hình về dạy học các môn học trong chương trình để học sinh tham gia học tập. Giáo viên sử dụng các video bài giảng hoặc các bài giảng trên truyền hình để hỗ trợ trực tiếp học sinh học tập trong trường hợp học sinh không có điều kiện tiếp cận học trực tuyến.

- Tổ chức hiệu quả việc góp ý sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 chuẩn bị cho các năm học tiếp theo, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

IV. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục

1. Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn mình phụ trách.

2. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh.

3. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo quy định. Nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong đơn vị; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lí, báo cáo.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận mọi nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhà trường bảo đảm rõ về mục đích tài trợ và sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của đơn vị theo quy định tại Luật Giáo dục 2019 và Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

5. Chủ động cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan về tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đối với giáo dục; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với giáo dục trung học của nhà trường để được chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

6. Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của nhà trường; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

V. Công tác thi đua, khen thưởng

1. Cụ thể hoá các tiêu chí thi đua tại Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25/11/2019 của Bộ GDĐT thành các hoạt động cụ thể để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong nhiệm vụ năm học 2021-2022; bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt việc khen thưởng, kỉ luật vì sự tiến bộ của học sinh; bảo đảm thực hiện đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo cảm hứng và động lực phấn đấu cho học sinh; tăng cường các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực để rèn luyện ý thức kỉ luật, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, thầy, cô, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các thành viên

a) Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên trong nhà trường để hoàn thện kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch năm học, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học - Tổ chức các hoạt động hội thi, hội giảng trong năm học.

- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường;

- Ra các Quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

b) Đối với Phó hiệu trưởng

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

- Duyệt tất cả các hoạt động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc Hội thảo, trải nghiệm bộ môn, trải nghiệm hướng nghiệp, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.

c) Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của tổ chuyên môn.

- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn, kí duyệt kế hoạch dạy học bộ môn của giáo viên và trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

 - Chủ trì xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp liên môn, kế hoạch dạy học trải nghiệm theo môn học.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất 1 lần/2 tuần. Chú trọng việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá. Tập trung vào việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

c) Đối với Tổng phụ trách Đội

- Tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch chào cờ đầu tuần, tham mưu cho hiệu trưởng về việc phân công các thành viên tham gia chuẩn bị nội dung chào cờ.

- Thành lập các ban của liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.

d) Đối với nhân viên Thư viện – Thiết bị

- Tham mưu cho hiệu trưởng về kế hoạch trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và các thiết bị dạy học phục vụ việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

- Tổ chức giới thiệu

- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

- Tổ chức Ngày hội đọc sách.

e) Đối với giáo viên

- Nghiên cứu kĩ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn;

- Xây dựng kế hoạch bài học phù hợp với phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo môn học (Giáo viên phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học)

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.

2. Công tác phối hợp với các bên liên quan

- Nhà trường chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với hội phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực hiện thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lí chất lượng trường Trung học cơ sở.

- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục thường xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh ...

 - Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ cần làm tốt nhiệm vụ.

- Mỗi giáo viên cần có thói quen tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình để có điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, ban giám hiệu.

4. Chế độ thông tin báo cáo

- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ báo cáo hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các ý kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời. Trên đây là kế hoạch giáo dục của trường THCS Đông Yên năm học 2021- 2022.

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu CB, GV, NV nhà trường cụ thể hóa bằng kế hoạch cá nhân và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG TRONG NĂM HỌC

III. KIẾN NGHỊ:

1. Địa ph­ương:

          - Xây dựng cầu lộ giao thông nông thôn cho các em được đến trường dễ dàng hơn, quan tâm hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ nhà trường vận động học sinh bỏ học giữa chừng, hỗ trợ về vật chất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

         2. Phòng Giáo dục - Đào tạo:

          - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thiết bị, thí nghiệm cần thiết cho giáo viên sử dụng.

- Kịp thời bổ sung biên chế còn thiếu cho nhà trường.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các bộ phận của nhà trường căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch của bộ phận mình triển khai thực hiện có hiệu quả.

Kế hoạch được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường.

Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm học sau từng học kì cho sát với tình hình thực tế của nhà trường.

 

Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT An Biên (B/c);

- UBND xã Đông Yên (B/c);

- Ban giám hiệu (C/đ);

- CB, GV, NV (T/h);

- Lưu: VT.

                                                           

                                                                        Nguyễn Phương Bình                                                Trần Hoàng Khanh

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ ĐÔNG YÊN             PHÒNG GD VÀ ĐT AN BIÊN      


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết