Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

QUÝ I NĂM 2022

­­­­­­-----

1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, Quốc phòng, An ninh

   - Rà soát các tiêu chí, cũng cố hồ sơ sổ sách, đồng thời tham mưu với lãnh đạo cấp huyện trong việc tu sữa, trang bị thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu về trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng các lớp học của chương trình giáo dục phổ thông mới đầy đủ và đúng tiến độ. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và kịp thời giải quyết, khắc phục những hạn chế yếu kém.

- Tổ chức kiểm tra, lập các báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2021-2022 đúng theo kế hoạch.

- Phối hợp với y tế địa phương tiêm chủng vacxin covid -19 đạt 100% cho các đối tượng học sinh. Đồng thời tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh học trực tiếp.

- Xét nâng lương quý I năm 2022.

- Xây dựng và ban hành quy chế đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Tham dự các cuộc theo qua mạng theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT

- Thực hiện tốt việc dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức nghiêm túc, hiệu quả của công tác GDQP-An ninh cho CB, GV, NV, học sinh  đúng qui định.  

2. Lãnh đạo các đoàn thể

2.1. Công đoàn

Tiếp tục duy trì và phối hợp với chính quyền trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua. Tổ chức thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tổ chức tuyên truyền Công đoàn viên vui tết Nguyên Đán an toàn, tiết kiệm, không tham gia các tệ nạn xã hội. Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kèm cặp. Vận động các loại quỹ theo yêu cầu các cấp.

2.2. Đoàn thanh niên

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét và kèm cặp. Hướng dẫn, giúp đỡ Liên đội đạt trong sạch vững mạnh.

3. Về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

3.1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Triển khai và quán triệt Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng Nông thôn mới cho toàn thể viên chức đơn vị.

- Thường xuyên rà soát các biểu hiện suy thoái tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII để kịp thời hướng dẫn đảng viên sửa đổi.

3.2. Công tác xây dựng đảng về đạo đức

- Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3.3. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

- Tổ chức tổng kết năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Duy trì tốt sinh hoạt định kỳ. Triển khai chuyên đề năm, quý. Thực hiện đầy đủ các bước trong việc quy hoạch và phát triển đảng viên mới, phân công đảng phân kèm cặp theo quy định. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên đầu năm.

- Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định.

- Duy trì và xây dựng mới mô hình dân vận khéo theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Trên đây chương trình công tác Quý I năm 2022 của chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện tốt.

 

Nơi nhận:

-    - Đảng ủy xã Đông Yên (để báo cáo)

-    - Tập thể đảng viên

-    - Công đoàn                   

-    - Đoàn TN                  

L- - Lưu CB

                           T/M CHI BỘ

                                  BÍ THƯ

 

 

 

 

             Trần Hoàng Khanh

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết