Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 (Buổi chiều khối 7-8)

     THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7
Áp dụng từ ngày 29/11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 
THỨ BUỔITHỜI GIANTIẾT Lớp 7
7/17/27/37/47/57/6
HAICHIỀU13 h 00 đến 13 h 451VănĐàiT.AnhNgọcToánSámSinhHiếuVănLộcToánNhân
13 h 50 đến 14 giờ 352VănĐàiT.AnhNgọcToánSámSinhHiếuVănLộcToánNhân
14 h 50 đến 15 giờ 353T.AnhNgọcSinhLanVănĐàiToánNhânĐịaP.LộcVănLộc
15 h 40 đến 16 h 254ToánSámSinhLanVănĐàiToánNhânĐịaP.LộcVănLộc
BACHIỀU13 h 00 đến 13 h 451ToánSámĐịaP.LộcSửĐịnhT.AnhDiễmSinhLanNhạcVân
13 h 50 đến 14 giờ 352ToánSámĐịaP.LộcSửĐịnhT.AnhDiễmSinhLanMTSương
14 h 50 đến 15 giờ 353SửĐịnhVănĐàiMTSươngNhạcVânT.AnhDiễmC.NghệThiết
15 h 40 đến 16 h 254SửĐịnhVănĐàiNhạcVânMTSươngC. NghệThiếtT.AnhHùng
CHIỀU13 h 00 đến 13 h 451ĐịaP.LộcSửĐịnhSinhHiếuVănNg.TàiToánNhânT.AnhDiễm
13 h 50 đến 14 giờ 352ĐịaP.LộcSửĐịnhSinhHiếuVănNg.TàiToánNhânT.AnhDiễm
14 h 50 đến 15 giờ 353VănĐàiToánSámT.AnhDiễmToánNhânSửĐịnhĐịaP.Lộc
15 h 40 đến 16 h 254VănĐàiToánSámT.AnhDiễmToánNhânSửĐịnhĐịaP.Lộc
NĂMCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451ToánSámNhạcVânĐịaP.LộcSửĐịnhMTSươngGDCDQuỷnh
13 h 50 đến 14 giờ 352MTSươngToánSámĐịaP.LộcSửĐịnhNhạcVânSinhLan
14 h 50 đến 15 giờ 353NhạcVânMTSươngSámT.AnhHùngGDCDQuỷnhSinhLan
SÁUCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451GDCDQuỷnhTr.HiếuVănĐàiThươngT.AnhDiễmToánNhân
13 h 50 đến 14 giờ 352Tr.HiếuT.AnhNgọcVănĐàiGDCDQuỷnhT.AnhDiễmToánNhân
14 h 50 đến 15 giờ 353T.AnhNgọcGDCDQuỷnhT.AnhDiễmVănNg.TàiToánNhânVănD.Lộc
15 h 40 đến 16 h 254T.AnhNgọcVănĐàiGDCDQuỷnhVănNg.TàiToánNhânVănD.Lộc
BẢYCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451SinhLanToánSámC.NghệThiếtĐịaP.LộcVănD.LộcPhương
13 h 50 đến 14 giờ 352SinhLanC.NghệThiếtToánSámĐịaP.LộcPhươngSửĐịnh
14 h 50 đến 15 giờ 353C. nghệLanVănĐàiToánSamC.NghệThiếtVănD.LộcSửĐịnh
15 h 40 đến 16 h 254S. hoạt LanS. hoạt ĐàiS. hoạt SámS. hoạt HảiS. hoạt ĐịnhS. hoạt Lộc
            
     THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8  
Áp dụng từ ngày 29/11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021   
THỨ BUỔITHỜI GIANTIẾT LỚP 8  
8/18/28/38/48/5  
HAICHIỀU13 h 00 đến 13 h 451VănH.AnhVănYếnHóaViệtToán NhấtToán T.Anh  
13 h 50 đến 14 giờ 352VănH.AnhVănYếnHóaViệtToán NhấtToán T.Anh  
14 h 50 đến 15 giờ 353SinhHiếuToán NhấtVănYếnC. nghệPhốSinhC.Tài  
15 h 40 đến 16 h 254SinhHiếuToán NhấtVănYếnC. nghệPhốSinhC.Tài  
BACHIỀU13 h 00 đến 13 h 451Toán NhấtC. nghệPhốVănYếnSửNghịT. AnhNgọc  
13 h 50 đến 14 giờ 352Toán NhấtC. nghệPhốVănYếnSửNghịT. AnhNgọc  
14 h 50 đến 15 giờ 353C. nghệPhốSinhHiếuToán T.AnhVănYếnVănAnh  
15 h 40 đến 16 h 254C. nghệPhốSinhHiếuToán T.AnhVănYếnVănAnh  
CHIỀU13 h 00 đến 13 h 451NhạcVânGDCDQuỷnhT,AnhT. AnhNgọcĐịaNghị  
13 h 50 đến 14 giờ 352T.AnhT. AnhNgọcNhạcVânNhấtMTThiết  
14 h 50 đến 15 giờ 353GDCDQuỷnhNhạcVânT. AnhNgọcGDCDQuỷnhToán T.Anh  
15 h 40 đến 16 h 254T. AnhNgọcNhấtGDCDQuỷnhNhạcVânToán T.Anh  
NĂMCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451VănAnhVăn YếnSửNghịSinhHiếuT. AnhNgọc  
13 h 50 đến 14 giờ 352VănAnhVănYếnSửNghịSinhHiếuGDCDQuỷnh  
14 h 50 đến 15 giờ 353Toán NhấtHóaViệtSinhHiếuVănYếnSửNghị  
15 h 40 đến 16 h 254Toán NhấtHóaViệtSinhHiếuVănYếnSửNghị  
SÁUCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451T. AnhNgọcMTThiếtC. nghệPhốĐịaNghiPhương  
13 h 50 đến 14 giờ 352T. AnhNgọcĐịaNghiC. nghệPhốMTThiếtNhạcVân  
14 h 50 đến 15 giờ 353ĐịaNghịT. AnhNgọcMTThiếtHóaBìnhC. nghệPhố  
15 h 40 đến 16 h 254MTThiétT. AnhNgọcĐịaNghịHóaBìnhC. nghệPhố  
BẢYCHIỀU13 h 00 đến 13 h 451SửNghịToán NhấtToán T.AnhT. AnhNgọcHóaBình  
13 h 50 đến 14 giờ 352SửNghịToán NhấtToán T.AnhT. AnhNgọcHóaBình  
14 h 50 đến 15 giờ 353HóaViệtSửNghịT. AnhNgọcToán NhấtVănAnh  
15 h 40 đến 16 h 254HóaViệtSửNghịT. AnhNgọcToán NhấtVănAnh  
16 h 30 đến 17 h 155S. hoạt HiếuS. hoạt ThiếtS.hoạtViệtS. hoạt YếnS. hoạt Hiệp  
         Đông Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2021  
         P. HIỆU TRƯỞNG  
                
                
         Nguyễn Phương Bình  

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết