CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THCS ĐÔNG YÊN 

I. TỔ TOÁN - TIN

1. Nguyễn Trung Nhất 

 

 - Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Toán

- Điện thoại: 0385 077 159

- Email: nguyentrungnhat74@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

 

2. Nguyễn Văn Phương 

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Tin học

- Điện thoại: 0947 45 45 82

- Email: phuongnguyendy@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

**********************************************************************************************************

II. TỔ VĂN - GDCD

1. Nguyễn Văn Tài

 

 - Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Văn

- Điện thoại: 0947 050 910

- Email: nguyentrungnhat74@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

 

2. Nguyễn Hoành Anh

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Văn

- Điện thoại: 0947 33 41 41

- Email: phuongnguyendy@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

 **********************************************************************************************************

III. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Võ Văn Phố

 

 - Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Vật lý

- Điện thoại: 0383 248 836

- Email: phoc2dongyen@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

 

2. Nguyễn Trung Việt

 

- Chức vụ: Tổ phó

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Văn

- Điện thoại: 0918 786149

- Email: viet@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang

**********************************************************************************************************

IV. TỔ KHOA TIẾNG ANH

Nguyễn Công Tấn

 

 - Chức vụ: Tổ trưởng

- Trình độ: Cử nhận sư phạm Tiếng anh

- Điện thoại: 0975 878 178

- Email:congtanc2dongyen@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang