1. Ông Trần Hoàng Khanh

 

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ: Cử nhân sư phạm Toán

- Điện thoại: 0911 099 820

- Email: tranhoangkhanh@gmail.com

- Địa chỉ: Nam Thái A - An Biên - Kiên Giang

********************************************************

2.  Ông Nguyễn Phương Bình

 - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Trình độ: Cử nhân sư phạm Hóa

- Điện thoại: 0949 360 044

- Email: nguyenphuongbinh02@gmail.com

- Địa chỉ: Đông Yên - An Biên - Kiên Giang